Terug Home Vooruit

PRODUCTEN-FOTO'S| ONTWERPEN| METAMORFOSE| WERKWIJZE| VOORWAARDEN| ACHTERGROND| LINKS| ROUTE| CONTACT

___________________________________________________________________________________

Hoe is nu de naam Faber ontstaan? Als authentieke omschrijving over de naam Faber wordt in het Latijns-Nederlands woordenboek het volgende vermeld:handwerkman, ambachtsman (die metaal, hout of steen verwerkt)

  • faber ferrarius smid
  • faber tignarius timmerman

Vergelijk het Latijnse woord "fabrica" = "fabriek" (werkplaats) met o.a.:

  • werkplaats van een Faber

  • kunst-, handwerk van een Faber

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat de naam Faber met de Romeinen als beroepsnaam ons land is binnengekomen. De autochtone handwerklieden (smeden) werden met deze naam aangeduid. De naam Faber was al lang voor Napoleontische tijd in gebruik. Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811, waarbij het voeren van een achternaam verplicht werd gesteld, is voor vele families de naam Faber een vaststaand feit geworden. Wat opvalt is dat vooral de Friese handwerklieden de naam Faber als familienaam kozen. Waarom? Wellicht omdat ze het een mooie naam vonden.(*)

In mijn familie gaat dit vak terug tot 1660, nog voordat er achternamen gebruikt werden en je 'grofsmid' werd genoemd. En er is zelfs iemand die zo'n 70 jaar geleden dezelfde opleiding heeft gevolgd als ik, gepromoveerd is tot 'dr.' en toen smid is geworden...

 

*bron:www.geslachtenfaber.nl

Terug Home Vooruit

_______________________________________________________________________________________________________________